Resurse - Legislaţie

 

Legislaţie Incubatoare de Afaceri

 

Procedura de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul oficial nr. 752bis/ 08.11.2012.

 

DECIZIE Nr. 399 din 08 noiembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul oficial nr. 752/ 08.11.2012.

 

DECIZIE Nr. 148 din 18 august 2011 privind modificarea și completarea Procedurii de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul Oficial nr. 598/ 24.08.2011.

 

DECIZIE Nr. 133 din 27 iulie 2011 privind aprobarea Procedurii de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul oficial nr. 557bis/ 5.08.2011.

 

DECIZIE Nr. 125 din 21 mai 2010 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul Oficial nr. 386/ 10.06.2010.

 

 

Legislaţie IMM

 

Definiţie IMM - 19.07.2010

 

LEGE Nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii actualizată

 

ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

HOTĂRÂRE Nr. 1280 din 13 august 2004 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004 - 2008

 

ORDONANŢĂ nr.27/26.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii,cu modificarile ulteriorare, publicata in M.O. nr.88/31.01.2006

 

LEGE Nr. 240 din 15 iulie 2005 privind societăţile de microfinanţare

 

LEGE Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 

HOTĂRÂRE Nr. 1766 din 21 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent

 

HOTĂRÂRE Nr. 290 din 2 martie 2006pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri

 

LEGE privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Sursa: AIPPIMM